Frederikssund ønsker fjordtunnel

Trafikproblemerne over Roskilde Fjord skal løses med en tunnelforbindelse syd for Frederikssund.

Det peger et enigt byråd på i sit høringssvar til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af projektet, der skal aflaste den voldsomt belastede Kronprins Frederiks Bro. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.
- For byrådet er det helt afgørende, at vi får løst trafikproblemet, fastslår borgmester Ole Find Jensen (S) ifølge avisen
Byrådspolitikerne har på et møde i aftes tilsluttet sig en høringsudtalelse, hvor de ud fra økonomiske og praktiske hensyn vurderer, at der reelt kun er tre mulige løsningsforslag, men at både en højbro i syd og en ny nordlig bro med niveaufrie skæringer på J.F. Willumsens Vej gennem byen vil give for store gener.
- Vi vil stadig gerne være en spiller, der bliver taget i betragtning i det videre forløb, når Folketinget skal træffe endelig beslutning, og vi siger ikke enten eller, forklarer Tin Tving Stauning, der er ordfører for Socialdemokraterne.