Fra rør til rislen: Nu bliver gemt å gravet fri

Hillerød vil ikke stå tilbage for nabokommunen Fredensborg og omdanner nu et rørlagt vandløb til et åbent naturområde.

Efter at have været rørlagt i mange år er en strækning af Donse Å nu blevet frigivet og omdannet til naturområde. Nu vil man gøre det samme i Hillerød. Foto: Fredensborg Kommune

For nylig skrev vi om en rørlagt strækning af Donse Å, der er blevet frigivet og omdannet til et nyt naturområde i Fredensborg Kommune.

Nu er det så nabokommunes tur til at gøre det samme, for i Hillerød Kommune har man nu givet tilladelse til at omlægge det offentlige rørlagte vandløb mellem St. Stendam og Karlssø, så det fremover kan bruges som naturområde med et rislende åbent vandløb.

Læs også Ti kommuner i stort samarbejde: Vil udvide å for en milliard kroner

Ifølge Klima-, Natur- og Byplan i Hillerød Kommune fremstår det rørlagte vandløb i dag i dårlig stand med flere jordfaldshuller som følge af forskudte eller beskadigede rørstykker – og det skyldes især rørets fremskredne alder.

Og ved at åbne op skabes en vandløbsstrækning, der samtidig kan fungere som spredningskorridor mellem Store Dyrehave og naturarealerne ved Karlssø.

På tegningen ses det, hvordan det nye bandløb skal bugte sig. Foto: Hillerød Kommune

Projektet forventes gennemført ved udgangen af 2018 eller i starten af 2019, og det udføres og betales af Hillerød Kommune.

Arealerne, hvor den nye å skal bugte sig, benyttes i dag til hestefolde, og der bliver jævnligt taget slæt på arealerne, når de ikke afgræsses.

Læs også Vandløb var gravet ned i rør: Nu er åen igen et naturområde

For at sikre den fortsatte funktion af foldene, bliver der etableret fire overgange, hvoraf en af overgangene er særligt forstærket, så man eksempelvis kan køre over med en traktor.

I det hele taget har matriklerne forskellig karakter af både dal, overdrev og eng, og planen er at grave et nyt åbent forløb, som vil ligge naturligt højt i terræn, mens det nye vandløb vil forløbe naturligt, hvor terrænet er lavest.

Også Donse Å i Fredensborg løber nu frit igen:

00:32 Luk video

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik