Fra ø til elskovsrede: Kommune fælder træer til ynglende fugle

Roskilde Kommune fælder alle træer på den største af øerne i Himmelsøen for at forbedre vilkårene for ynglende fugle.

Træerne bliver lige nu fjernet på den største af øerne i Himmelsøen. Foto: Roskilde Kommune

Der er gang i trærydningen på den største af de træ øer i Himmelsøen lidt syd for Roskilde.

Kommunen er nemlig i gang med at anlægge et slags resort for ynglende fugle. Og den slags bryder sig altså ikke om træer.

I et forsøg på at forbedre vilkårene for de jordrugende fugle som eksempelvis fjordternerne, strandskaderne og sølvmågerne fælder man træerne, fordi arterne foretrækker en lav vegetation og åbne landskaber, oplyser kommunen.

Derfor skal træer og buske på øen fældes og graves op med rødder for at forhindre, at der kommer nye skud. Materialet samles derpå sammen på en pramme, hvor det sejles væk fra øen.

Sidste år foretog kommunen en optælling af fuglearter ved Himmelsøen. Her blev der blev registreret 56 arter af rastende og ynglende fugle, hvoraf 11 var ynglende vadefugle.

Området ved Himmelsøen er populært blandt både rastende og ynglende fugle.

Fordi øerne ligger isoleret er det er med til at øge fuglenes succes med at yngle, fordi de kan udruge deres æg uden at skulle frygte eksempelvis mennesker og ræve.

Rydningen sker kun på den største af de tre øer. Der fjernes ikke træer på de to mindre øer, da der her er registreret ynglende nattergale, der foretrækker træer.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik