Foto: TV2/Lorry

Forsikring 1.000-dobler Københavns Kommunes selvrisiko

Udgifterne til katastrofer og skader i Københavns Kommune er fuldstændig ude at kontrol og er mangedoblet på få år, skriver metroxpress.

Skaderne skyldes ikke alene de katastrofale skybrud, som har kostet flere hundrede millioner kroner, men også, at flere skoler futtes af - nu flere end i forstadskommunerne.

Alene skolebranden på Skolen i Sydhavnen i 2012 kostede 115 millioner kroner.

Samtidig smadrer kommunens ansatte flere biler, og visse borgere går amok.

'Der synes at være tale om et normskred i befolkningen generelt i forhold til for eksempel hærværk, hvilket resulterer dels i et generelt højere niveau, men ligeledes en tendens til 'udbrud' af en hærværksbølge på en enkelt bygning, hvor der på kort tid opstår meget store udgifter,' står der i et baggrundsnotat om forsikring dateret i fjor og sendt til overborgmester Frank Jensen (S) og Økomomiudvalget.

Af notatet fremgår det, at Tryg har opsagt en for kommunen lukrativ forsikring med en selvrisiko pr. skade på blot 100.000 kroner. Det skete på grund af skybrudsskader på flere hundrede millioner.

Ingen selskaber har ønsket at indgå en lignende aftale.

Så kommunen har måttet acceptere en selvrisiko pr. skade på 100 millioner kroner, altså en 1.000-dobling af selvrisikoen.

Det betyder, at kommunen har en stor økonomisk risiko både på langt sigt og inden for det enkelte budgetår, står der i notatet.

Den risiko vil kommunen nødig løbe, så man er gået i gang med at investere millioner i brand- og skybrudsforebyggelse.

Nye brandalarmeringsanlæg har allerede forhindret to skolebrande.