Foto: Google maps

Forhøjet vandstand lukker bro

Kronprins Fredriks Bro i Frederikssund lukkes midlertidigt for al trafik.

Nordsjællands Politi og redningsberedskabet har på baggrund af forhøjet vandstand i Roskilde Fjord truffet beslutning om at lukke Kronprins Fredriks Bro i Frederikssund.

Broen lukkes for al trafik fra søndag klokken 20.00 og forventes først at åbne mandag morgen afhængigt af vejret. 

Nordsjællands Politi meddeler, at beslutningen er truffet, fordi man forventer større mængder vand på kørebanen.

Læs også Stormfloden presser sig på: Her mangler de frivillige

Prognoser er opjusterede

Både DMI og TV 2 vejret har i løbet af søndagen opjusteret prognosen for vandstigningen.Vandstanden topper sent søndag aften og natten til mandag vandstandsprognoserne.

Forventningerne i Roskilde Fjord og Isefjorden på baggrund af de seneste prognoser er, at vandet vil lejre sig omkring 1,5 meter over normalen i Roskilde.

Efter stormen Urd målte man den 27. december 2016 1,5 meter i Roskilde, og det gav oversvømmelse flere steder.

 Stor usikkerhed på vandstandsprognoser i fjordene

Ifølge TV 2 Vejret er usikkerheden dog stor på de beregnede værdier for, hvor højt vandet kommer til at stå inde i de danske fjorde. Typisk er usikkerheden omkring 20 centimeter eller mere, og erfaringsmæssigt kommer højvandet en smule senere end forventet i fjordene.

Til gengæld er prognoserne ofte meget præcise ude ved kysterne mod Kattegat og Østersøen i både den forventede højde og tidspunktet. 

Læs også Plakater i stormvejr: Risiko for millionerstatning