Forbudszone i Køge på vej

Forbud mod lastbiler på over 18 tons kan blive en realitet i et større område af Køge, skriver DAGBLADET Køge.

Der er lagt op til en forbudszone mod lastbiler på over 18 tons i Køges bymidte, når politikerne i teknik- og miljøudvalget sent i eftermiddag skal tage stilling til en dugfrisk rapport med en analyse af den tunge trafik i Køge.Rapporten byder på tre-fire modeller for, hvordan man kan løse de stigende problemer med tung trafik, der buldrer ind gennem middelalderbyen. Forvaltningen mener, at forbudszonen er langt den bedste model. Zonen afgrænses mod syd af Sdr. Viaduktvej; mod vest af Ringvejen samt mod øst af Strandvejen/Øster Banevej, som omfattes af zonen.Der vil være 10 porte ind til zonen med forbudsskilte. Forbuddet vil udelukke alle vogntog samt de helt store sololastbiler. Andre forslag, der omfatter forbud mod gennemkørsel, tvangsruter, licensordninger og lavere vægtgrænse for lastbiler vurderes at være problematiske at gennemføre.Rapporten vurderer forsigtigt, at forbudszonen vil udelukke 52 tunge sololastbiler, 35 påhængsvogntog og 57 sættevognstog - i alt 144 lastbiler - i en seks timers periode. Forsigtigt anslås det, at cirka det dobbelte antal køretøjer vil blive påvirket på et helt hverdagsdøgn.