Foto: TV2/Lorry

Forældre skal screenes for depression under graviditet

Angsten for det ansvar og de overvældende forandringer, der følger med at blive forældre, kan spottes som en regulær fødselsdepression allerede i graviditeten. Begge de vordende forældre kan blive ramt, skriver Politiken lørdag.

Fra nytår skal omkring 30 praktiserende læger i Indre By i København forsøge at opspore fødselsdepression hos kommende forældre, inden børnene kommer til verden. Pilotprojektet er forankret hos chefpsykolog på Rigshospitalet Svend Aage Madsen fra Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning.

»Vi tror på, at det kan lade sig gøre at spotte fædre og mødre, der er ramt af en fødselsdepression allerede i graviditeten. Det vil være en kæmpe hjælp, hvis vi kan sætte ind med støtte allerede inden fødslen. På den måde vil nogle kunne nå at komme på højkant, inden barnet kommer«, siger Svend Aage Madsen til Politiken.

Det er første gang i Danmark, at der systematisk sættes ind på at opspore fødselsdepression under graviditeten. Det er første gang i både dansk og international sammenhæng, begge forældre undersøges systematisk før fødslen.

Projektet, der betales af TrygFonden og Region Hovedstaden, vil forventeligt screene omkring 2.550 vordende forældre i de 18 måneder, det er budgetteret til. Ifølge opgørelser fra Sundhedsstyrelsen udvikler mindst 7 procent af alle nybagte fædre en fødselsdepression, mens det samme gælder for mindst hver 10. af mødrene. International forskning blandt gravide indikerer, at endnu flere kan opspores, hvis man screener allerede i graviditetens 7. måned.

»Hvis man spørger nybagte forældre om, hvad deres mor siger til, at de er blevet forældre, får man ofte hele fortællingen, hvis der er noget galt. I virkeligheden er samtalen om de relationelle problemstillinger langt vigtigere end de spørgeskemaer, vi i dag beder dem om at udfylde via sundhedsplejens screeninger. Men den grundige samtale er der sjældent rum til i den læge- og sundhedsplejeverden, som gravide og nybagte forældre mødes af«, siger Svend Aage Madsen til Politiken.

Hos 40 procent af de børn, der har en forælder, som har haft en fødselsdepression, vil man i større eller mindre grad kunne spore en effekt i vuggestue-, børnehave- eller skolealder. Typisk får børnene følelsesmæssige problemer, problemer med at indgå i relationer eller adfærdsproblemer, forklarer chefpsykologen.

Den datamængde, der indsamles med den kommende screening, skal blandt andet give indsigt i, hvorvidt der er forskel på kommende fædres og mødres reaktionsmønstre. Samtidig håber Svend Aage Madsen at kunne få viden om, hvorvidt symptomerne på en fødselsreaktion er de samme før fødslen som efter. De forældre, der via screeningen spottes med en fødselsdepression, vil som en del af pilotprojektet blive henvist til samtalebehandling hos særligt kvalificerede psykologer på Rigshospitalets klinik og eventuelt medicinsk behandling, skriver Politiken.