Forældet nødstrøm på akuthospital

Hillerød Hospital søger om 21 millioner kroner til at opgradere hospitalets nødstrømsanlæg efter to nedbrud.

Efter at dele af Hillerød Hospitals nødstrømsanlæg to gange på
et halvt år har været udsat for nedbrud, søger hospitalet nu
Region Hovedstaden om 21 millioner kroner til en opgradering af
hospitalets nødstrømsanlæg.Den 6. oktober sidste år svigtede
strømforsyningen til hospitalet fra Energi Hillerød i tre
kvarter. Nok startede hospitalets tre nødstrømsanlæg, som de
skulle, så hospitalet havde strøm under hele udfaldet, men det
ene nødstrømsanlæg fik en defekt, som det tog næsten tre uger at
udbedre. I den periode måtte hospitalet iværksætte sit
nødberedskab og leje generatorer og ups-anlæg (batterier) som
sikkerhed.I marts måned i år var et andet af hospitalets tre
nødstrømsanlæg ude af funktion i to dage. - Selv om vi både
sidste efterår og ved episoden her i marts havde strøm på
hospitalet hele tiden, så er det ikke optimalt, at vi må gå i
nødberedskab, fordi et af nødstrømsanlæggene svigtede. Et
opgraderet nødstrømsanlæg vil give en bedre sikkerhed, siger
teknisk chef Morten Holle, Hillerød Hospital.Sikkerheden vil
blive forbedret, fordi de ny anlæg kan ringkobles, så de kan
supplere hinanden. I dag dækker de tre nødanlæg hver deres del
af hospitalet uden mulighed for at forsyne andre dele af
hospitalet med strøm. Sagen behandles af Region Hovedstaden i
denne måned.