Fond med lynhjælp til små firmaer

Vækstforum Hovedstaden arbejder på plan om en fond, der kan låne penge ud til kreditklemme-ramte små og mellemstore virksomheder. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Står det til borgmestre og erhvervsfolk i Vækstforum
Hovedstaden, skal der i lyntempo - helst inden sommerferien -
etableres en fond, der kan yde lån og investere i virksomheder i
hovedstaden med op til 100 ansatte.Fonden skal skabes ved at
målrette 175 millioner kroner, som Vækstforum allerede
disponerer over via EU's strukturfonde, mod de mindre
virksomheder.- Det er afgørende, at virksomheder får tilført
midler her og nu. Vækstforum kan trække 320 millioner kroner
frem til 2011 i strukturfondene. Vi foreslår, at man øremærker
omkring halvdelen af beløbet til den ny fond, siger
chefkonsulent Benny Damsgaard, DI.På trods af to bankpakker og
tilsagn om milliarder af offentlige kroner, så oplever danske
virksomheder, ifølge en DI-undersøgelse, at det er blevet dyrere
og vanskeligere at optage lån det sidste halve år. Hver fjerde
virksomhed anså dyre lån og kreditter som deres største
vækstbarriere. Vækstforum har vedtaget at arbejde videre med
planen om en fond, og der skal tages endelig stilling til den på
næste møde i juni. Bag forslaget står både politikere og
erhvervsfolk i Vækstforum, blandt dem Hillerød-borgmester
Kirsten Jensen (S).- Forslaget om en fond er en god idé. De
meldinger, som vi får fra iværksættere og mindre virksomheder,
er, at det er blevet sværere at få penge til at realisere ideer
og projekter. Selvfølgelig handler krisen også om manglende
afsætning, men virksomhederne skal altså også kunne udvikle
produkter, siger hun.For at fonden kan råde over EU-penge, skal
man matche beløbet med egne midler, som skal komme fra kommuner,
region, stat og private investorer.- Der er tale om EU-penge,
som er til rådighed, men som bare ikke er blevet aktiveret,
fordi der ikke har været projekter til det. De penge bør ud og
arbejde. Selvfølgelig kan 350 millioner ikke afhjælpe en
international finansiel krise, men vi kan for eksempel yde lån i
størrelsen en million kroner til flere hundrede virksomheder.
Det er på sigt mange arbejdspladser, siger Benny Damsgaard.