En station til s-tog i Vinge er kommet et skridt nærmere, efter forligskreds har besluttet at frigive midler. Foto: Henning Larsen Arkitekter A/S og Tredje Natur.

Flertal uden om regeringen frigiver penge til Vinge Station

Byggeriet af Vinge Station kan igangsættes. Det står klart, efter et flertal uden om regeringen frigiver penge fra finansloven til projektet.

55 millioner kroner frigives til projektet med at få opført en togstation i den nye by Vinge.

Det betyder, at byggeriet nu kan igangsættes.

Det står klart, efter et flertal uden om regeringen har indgået forlig om udmøntning af i alt 119,6 millioner kroner fra en pulje til bedre og billigere kollektiv trafik.

Bag forliget står Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Opholdt med øremærkede summer på 15 millioner kroner i 2019 og 18,8 millioner i 2020 i Frederikssund Kommunes budgetaftale betyder det, at stationen ser ud til at bringe Vinge-projektet tilbage på skinnerne.

03:03

Nyhed fra september: Ifølge flere forligspartier bag statens 55 millioner kroner til stationen, mangler Frederikssund kommune stadig at fremlægge ordentlig dokumentation for, at Vinge-projektet er på skinner.

Luk video

Ny station på vej til Hillerød

Af forligsteksten kan man også læse, at stationen i Hillerød kan stå over for en modernisering.

Partierne er i hvert fald enige om, at man vil afsætte fire millioner kroner i medfinansiering af en analyse af en ombygning af Hillerød station.

Det er dog en forudsætning, at Region Hovedstaden selv finansierer den anden halvdel af analysen svarende til fire millioner kroner.
Se mere

Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen fra Venstre, har tidligere udtalt, at han hele tiden har følt sig sikker på, at stationen kan stå klar i 2020.

Vinge-projektet går ud på, at man ville anlægge en helt ny by med 20.000 borgere.

Projektet med Vinge, der er en helt ny by opført fra bunden, har ellers været sat på pause efter et gabende hul på 100 millioner kroner tyngede kommunens budget - blandt andet som følge af det kuldsejlede Vinge-projekt.

Derfor iværksatte byrådet i december sidste år en spareplan, der skulle lappe pengehullet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Læs også Byråd indkalder til borgermøde om Vinge: Her er overblikket i sagen

Visualisering af Vinge centrum set fra oven med s-tog kørende gennem byen. Foto: Frederikssund Kommune og Henning Larsen Architects

Læs også Politisk usikkerhed om ny S-togsstation i Vinge

TIDSLINJE OVER VINGE-SKANDALEN

26. maj 2015
Det første spadestik til Vinges første boligområde: Deltakvarteret
 
August 2016
Byggeriet af de første rækkehus-boliger i Deltakvarteret begynder.
 
14. december 2016
Lokalplan for Vinge Centrum vedtages.
 
26. april 2017
Byrådet afsætter under et lukket punkt på dagsordenen 16 mio. kroner over otte år til arbejdet med Vinge Centrum.
 
23. juni 2017
Frederikssund Kommune, Frederikssund Forsyning, Domea samt Banedanmark indgår aftale med A.P. Pensions Ejendomsselskab og MT Højgaard om etablering af Vinge Centrum. Det viser sig senere, at aftalen ikke er betinget og skal forhandles endelig på plads inden 30. august 2017.
 
30. august 2017
Fristen for en endelig aftale udløber uden, at der er underskrevet kontrakt. Fristen forlænges til 10. november.
 
11. september 2017
Første spadestik til Vinge Centrum bliver taget.
 
10. november 2017
Den nye frist for en endelig aftale med AP Pensions ejendomsselskab og MT Højgaard udløber.
 
21. november 2017
Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen  (V) genvælges ved kommunalvalget.
 
8. december 2017
På et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde orienteres der om en række bekymringer om de forpligtelser, Frederikssund Kommune har påtaget sig i forbindelse med projektet.
 
13. december 2017
Kommunen erkender over for DR, at 163 millioner kroner, som har budgetteret med i indtægter fra salg af byggeretter i Vinge Centrum, ikke kommer i 2017. Byrådet holder samme aften et ekstraordinært møde.
 
14. december 2017
DR P4 København offentliggør et lækket, fortroligt dokument, der viser, at der er frygt for, at aftalen med AP Ejendomme og MT Højgaard er i strid med forvaltnings- og kommunalretslige regler og indeholder ulovlig statsstøtte.

Af dokumentet fremgår det også, at kommunen er i tvivl om sine økonomiske forpligtelser, da man mangler en række sagsakter fra det forberedende arbejde med aftalen. Borgmester John Schmidt Andersen afviser at kende til dokumentets indhold, selvom det har været bilag til to møder, han har deltaget i.
 
20. december 2017
Byrådet vedtager en endelig spareplan på lige knap 100 millioner kroner. Pengene skal findes ved, at sælge ejendomme, skære ned i udgifterne til vedligeholdelse, asfaltpulje og rengøring samt droppe opsparing til tjenestemandspensioner. Desuden droppes en række puljer næste år såsom idræts- og spejderfacilitetspuljen. En længe planlagt cykelsti ved Kulhuse bliver desuden sat på standby.
 
22. december 2017
Frederikssund Kommune indstiller byudviklingsprojektet Vinge, efter at en endelig aftale mellem kommunen, AP Ejendomme og MT Højgaard bryder endegyldigt sammen. Opgaven med at opføre centrum af Vinge skal udbydes på ny.
 
30. december 2017
Frederikssund Kommune vil have en undersøgelse af, hvad der er gået galt i processen med Vinge Centrum. Undersøgelsen skal blandt andet give svar på, hvorvidt konsulentfirmaet Bendix Consult og advokatfirmaet Horten har varetaget kommunens interesser bedst muligt.
 
4. januar 2018
Vinges foreløbig 23 medlemmer af grundejerforeningen og de fire hovedinvestorer afholder borgermøde, hvor borgmester John Schmidt Andersen deltager. Omdrejningspunktet for mødet er stationsbyggeriet i den nye by. Grundejerne mener, at de har købt ejendomme, som er solgt på forudsætning om en station, mens investorerne frygter, at der ikke vil komme flere borgere til Vinge, hvis stationsbyggeriet droppes.
 
28. januar 2018
Advokatfirmaet Horten, der rådgav Frederikssund Kommune om aftalen med AP Ejendomme og MT Højgaard, en aftale der siden kulsejlede, tilbyder at tilbagebetale 8,75 millioner kroner af deres honorar. Advokatfirmaet fik i alt 28,8 millioner kroner for rådgivning af kommunen.
 
30. januar 2018
Planerne om en s-togstation i Vinge-bydelen falder til jorden, da der langt fra er det påkrævede antal indbyggere samt arbejdspladser i området. I stedet er det nu håbet, at stationen kan realiseres i 2019.
14. marts 2018
Borgerne i Vinge skriver et åbent brev til Frederikssund Kommune. De frygter, at de aldrig får den by, de blev lovet. Samtidig understreger de, at mange har at deres opsparing og liv på spil. En forsker understreger dog, at borgergruppen juridisk står svagt over for kommunen, da de har indgået en bindene aftale.
 
16. marts 2018
Kommunaldirektør i Frederikssund Kommune Ole Jacobsen erkender, at kommunen brød loven ved at fortsætte arbejdet med Bendix Consult i knap to år efter kontraktudløbet i slutningen af 2015. I stedet skulle opgaven have været sendt i udbud ved kontraktudløbet. Offentliggørelsen skete på baggrund af en række fortrolige oplysninger, som blev lækket til DR. I den forbindelse blev Enhedslistens byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild er blevet afhørt i sagen. Han nægter at have lækket oplysningerne til DR.
 
18. marts 2018
Frederiksborg Amts Avis skriver, at direktøren for Bendix Consult selv per mail gjorde Frederikssund Kommune opmærksom på, at kontrakten ville udløbe. Samarbejdet fortsatte herefter knap to år og endte med at indbringe Bendix Consult næsten 8,5 millioner kroner for i alt fire års arbejde.
 
22. marts 2018
En intern redegørelse fastslår, at forvaltningen ikke satte sig ind i udkastet til de indgående aftaler, inden de blev underskrevet, og derfor ikke har levet op til sine forpligtelser. Kommunaldirektør Ole Jacobsen påtager sig det formelle ansvar. Byrådet beslutter, at man ikke vil iværksætte en ekstern redegørelse. Enhedslistens medlem stemmer imod beslutningen.
 
25. april 2018
Byrådet i Frederikssund Kommune godkender en ny plan for bydelen Vinge, som skal få projektet tilbage på rette spor. Det indføres, at der hver måned skal afholdes temamøder om Vinge, så hele byrådet holdes opdateret og bliver inddraget i processen. Enhedslistens medlem stemmer imod.
 
2. september 2018
Frederikssund kommune modtager 700.000 kroner i kompensation for dårlig rådgivning om Vinge Centrum. Konsulentfirmaet, der udbetaler kompensationen, hedder Bendix Consult og har flere kulsejlede projekter i porteføljen.
De 700.000 kroner udgør mindre end en tiendedel af den sum konsulentfirmaet har modtaget fra kommunen. 200.000 kroner af kompensationen skal tilmed dække advokatudgifter.
 
6. september 2018
Frederikssund Kommune indbyder til en række borgermøder om Vinge-sagen. Det første finder sted den 6. september, hvor politikerne vil fortælle om planerne for at få projektet tilbage på benene. Samtidig vil de udlægge, hvad der gik galt.

10. oktober 2018
Et flertal uden om regeringen beslutter at frigive midler fra finansloven til anlægningen af Vinge Station.
 
Kilder: DR P4 København, TV 2 Lorry og Frederikssund Kommune