Foto: TV2/Lorry

Flere pendlere tager Øresundstoget

Efter togstrejken i juni faldt antallet af rejser med pendlerkort over Øresundsbroen i flere måneder. Men en stigning på fire procent i november bidrager til, at rejserne er steget siden årsskiftet.

I hele perioden januar-november er antallet af rejser med pendlerkort - trods strejken - øget med 0,1 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Det kan være tegn på en ny udvikling, da pendling med tog siden 2009 har været for nedadgående med et enkelt år som undtagelse.

Også pendling i bil ligger nogenlunde på samme niveau som sidste år, hvor biltrafikken uden undtagelse er faldet siden 2009. Hvis man deler tallene op for første og andet halvår ses et tydeligt fald i bilpendlingen i årets første seks måneder, inden tendensen vender, og pendlingen har været stigende i andet halvår.

Rejser over Øresundsbroen januar-november 2014 sammenlignet med samme periode i 2013:

Togpassagerer med pendlerkort: +0,1
Bilpendlere: -0,2 % (Tallet er korrigeret for antal arbejdsdage)
Samlet antal togpassagerer: -1,0 %
Samlet køretøjstrafik: +3,37 %