Foto: TV 2 Lorry

Flere konflikter mellem offentligt ansatte og borgere

Næsten hver femte social- og sundhedsmedarbejder i ældreplejen oplever flere konflikter med borgere og pårørende i dag end for to år siden. Det skriver Fagbladet FOA med baggrund i en ny undersøgelse, som fagbladet har fået lavet.

Problemet er udbredt. Godt hver tredje sosu-medarbejder oplever konflikter en eller flere gange om måneden med borgere og pårørende, fordi de er utilfredse med serviceniveauet.

Det er typisk modstridende mål, uklarhed omkring roller og manglende forventningsafstemning, som får situationer til at gå i hårdknude mellem pårørende, borger og plejepersonalet i ældreplejen.

Det beskriver en undersøgelse fra det dansk-svenske projekt CareSam. Studiet peger på, at der er brug for øget fokus på kommunikationen mellem plejepersonalet og familierne, hvis konflikter skal undgås.

"De pårørende føler ofte, at de ikke bliver hørt. Men som det er i dag, er der ikke visiteret tid til at tale med de pårørende. Vi skal blive bedre til at afse tid til de pårørende. De skal indgå som en del af plejen og skal tages med på råd fra starten. Ikke først når sosu-medarbejderen har brug for hjælp," siger Margit Schrøder, lektor på Professionshøjskolen Metropol, som har været med til at udarbejde undersøgelsen, der indgår i en rapport fra CareSam om fremtidens ældreomsorg.

"Det er vigtigt, at vi taler om forventningerne til hinanden. Vi skal huske på, at de pårørende er en kæmpe ressource, som vi skal tage vare på," siger hun.

2.228 FOA-medlemmer har deltaget i undersøgelsen