Flere bygger uden at få lov

Ridehaller, golfcentre, maskinhaller og stalde er de seneste år blevet bygget uden tilladelse i Fredensborg Kommune, og nu skal politikerne til at afgøre, hvem der skal have tilladelse, tilgivelse eller et påbud om at overholde loven. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I flere sager ville ejerne sandsynligvis have fået tilladelse, hvis de havde spurgt - i andre sager har ejerne svært ved at få orden i juraen.
- Fejlene kan skyldes ukendskab til reglerne, men forklaringen kan også være, at man håber på tilgivelse i stedet for tilladelse, siger Peter Milan, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg Kommune.
Han har et særligt kritisk blik på landmanden, der for otte år siden fik lov til at opføre en maskinhal i Kellerisfredningen, fordi de gamle staldbygninger var for lave til at rumme en moderne traktor. Imidlertid kan han i dag ikke dokumentere, at han på noget tidspunkt har købt den traktor, der i sin tid skulle berettige en dispensation. Nu vil han have lov til at fortsætte med at opmagasinere campingvogne og både.
- Han havde aldrig fået lov til at bygge en maskinhal i Kellerisfredningen, hvis det var til at opmagasinere både og campingvogne. En af de værdier, vi har i Nordsjælland, er vores landskab - og det skal vi afskærme mod visuel forurening, mener Peter Milan.