Nordsjællands Politi var tidligere i år ude med en advarsel, om ikke at lade sig narre af de såkaldt 'døvstumme' indsamlere. Foto: TV 2 Lorry

Falske indsamlere fængslet og udvist efter civil anholdelse

En årvågen borger foretog en civil anholdelse af to falske indsamlere, der fik en straksdom; fængsel og udvisning.

Retten i Lyngby slog i dag fast at falske indsamlere er alvorlig kriminalitet, der undergraver samfundets tillid til indsamlinger.  

- Jeg er tilfreds med, at retten også mente at der var tale om alvorlig kriminalitet. Der blev ved dommen lagt vægt på, at den type kriminalitet er ødelæggende for folks tillid til det danske indsamlingssystem, siger anklagerfuldmægtig Andreas Juul Bjørn.   

Mandag eftermiddag omkring kl 13:30 ringede en årvågen butiksejer til politiet. Han havde observeret, at to mænd udgav sig for at være døvstumme og samlede ind til Center for Døve og Stumme. Mændene fik flere personer til at donere penge og skrive sig på en indsamlingsliste.

De to rumænske mænd var ikke døvstumme og var heller ikke i gang med en officiel indsamling.

Mændene på 22 og 25 år havde taget opstilling på en parkeringsplads ved Arbejdernes Landsbank i Lyngby Hovedgade. Herfra rettede de henvendelse til forbipasserende, især ældre kvinder.

- En årvågen borger fattede mistanke til de to personer og foretog en civil anholdelse, forklarer Nordsjællands Politis pressetalsmand Henrik Suhr til TV 2 Lorry.

Manden fra lokalområdet rettede henvendelse til den ene falske indsamler som flygtede fra stedet. I stedet foretog han en civil anholdelse af den anden mand indtil en patrulje kom frem og overtog anholdelsen.

Den anholdtes rumænske kæreste var også til stede for at samle penge ind og blev ligeledes anholdt.

Parret blev sigtet for bedrageri og fremstillet i grundlovsforhør i dag.

De to rumænske statsborgere blev idømt en straksdom på 40 dages fængsel, udvisning af landet og indrejseforbud i 6 år samt konfiskation af de kontanter, de var i besiddelse af.

Læs også: "Døvstumme" indsamlere hærger i Nordsjælland

 

At foretage en civil anholdelse

Ifølge Retsplejeloven kan helt almindelige borgere foretage en civil anholdelse, der er dog visse regler, man må fx ikke udøve vold.

Om anholdelser og civile anholdelser siger Retsplejeloven:

§ 755. Politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans samkvem med andre.

Reglerne for civile anholdelser fremgår af stk. 2:
Stk. 2. Samme beføjelser har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen.

For anholdelser gælder et proportionalitetsprincip:
Stk. 4. Anholdelse må ikke foretages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller omstændighederne i øvrigt ville være et uforholdsmæssigt indgreb.