Foto: TV2/Lorry

Færre kan sanke brænde i skoven

I takt med at de danske varmeværker omstiller til at fyre med flis, bliver der mindre og mindre træ tilbage i skovbunden til de private brændesankere, som ellers har kunnet fyre med billigt brænde i brændeovnen, fordi de selv har været parate til at samle og save det, skriver Frederiksborg Amts Avis

På et år er mængden af brænde, som private brændesankere har hevet ud af de nordsjællandske statsskove blevet halveret, oplyser skovfoged Jan Løvgren, Naturstyrelsen Nordsjælland.
- Det skyldes hovedsagelig flisproduktion, hvor vi udnytter mere af det træ, som ellers lå tilbage til sankerne, men også at vi koncentrerer et års hugst på færre områder, og der derfor bliver færre skove at sanke i, siger han.