Foto: Lorry

Færre jobs i dagplejen

Tal fra FOA viser, at antallet af dagplejere er faldet fra det, der svarer til 18.746 fuldtidsstillinger i 2007 til 11.357 stillinger i 2014. Det er et fald på 39 procent.

I Gribskov Kommune har faldet været endnu mere drastisk, fortæller fællestillidsrepræsentant for Dagplejen i Gribskov, Charlott Nielsen.

- Da jeg startede i 2007 var der 150 dagplejere, nu er der 57, siger hun og forklarer, at dagplejen har været udsat for besparelser på stribe.

Charlott Nielsen vurderer, at mange forældre ikke kender dagplejens tilbud og derfor automatisk vælger vuggestuen.

- Forældre ved ikke, vi er et ligeværdigt tilbud til institutionerne. Man skal vælge det tilbud, der er bedst til børnene, og nogle børn har bedre af vuggestue, andre har bedst af dagpleje. Der stilles de samme krav til os som vuggestuen, siger hun og fortæller, at man i Gribskov har nedsat en PR-gruppe blandt dagplejerne, der gør opmærksom på tilbuddets eksistens.

Nu er der imidlertid udsigt til nye besparelser på dagplejen i Gribskov. I et høringsforslag fra Gribskovs børneudvalg er der lagt op til, at dagplejekonsulentfunktionen i nogle områder lægges ind under daginstitutionerne, samt at flere dagplejere må gå ned på færre timer. Også såkaldte gæstehuse, hvor børnene passes, når dagplejerne er syge, ser ud til at blive lagt ind under institutionerne.

- Vi passer mange børn med specielle behov, som ikke skal være i store forsamlinger, så det ville være synd. Og i institutionerne skal man pludselig forholde sig til, at der måske kommer otte ekstra børn, siger Charlott Nielsen.

Udsigten til besparelserne har også fået en forælder til at starte en underskriftsindsamling.