Kommune præsenterer spildevandsplaner til 4,5 milliarder

Københavns Kommune vil nedbringe udledningen af spildevand med det, der svarer til det årlige vandforbrug for næsten 40.000 danske familier inden 2028.

Mængden af spildevand, der årligt udledes til Københavns Havn og Øresund, skal reduceres med 5,3 millioner kubikmeter. Foto: Jeppe Bøje Nielsen - Ritzau Scanpix

For store mængder spildevand løber ud i havet, når vi tager bad, vasker op, skyller ud i toilettet.

Det mener et flertal i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, der nu præsenterer planerne for, hvordan man frem mod 2028 vil nedbringe mængden af spildevand med 5,3 millioner kubikmeter, eller det, der svarer til cirka 38.000 familiers årlige vandforbrug.

Det er der nemlig hårdt brug for, mener de.

- Byen har vokseværk, og vi står over for store klimaforandringer, som prognoser peger på, vil øge regnmængden med op mod 30 procent. Vi er derfor nødt til at gøre noget ved vores spildevandssystem, så både kloakken og renseanlæggene kan følge med udviklingen, siger teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten.

- Det er helt afgørende, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at bevare den gode vandkvalitet i havnen, passe på miljøet og gardere byen mod oversvømmelser, når fremtidens skybrud rammer.

Vandplaner for 4,5 milliarder

Spildevandsplan 2018 er navnet på visionen, der blandt andet indebærer en betydelig udvidelse af byens to rensningsanlæg ved Lynetten og Damhusåen, mens planerne for borgerne også vil medføre en stigning i priserne for at få håndteret spildevand.

Den gennemsnitlige københavner leder i dag omkring 50.000 liter spildevand mod et af byens to rensningsanlæg, hvor næringsstoffer og organisk materiale fjernes, inden vandet igen ledes ud i Øresund.

Som by vokser København med op mod 10.000 indbyggere om året. Kombineret med kraftigere regnmængder i fremtiden, sætter det hele byens spildevandssystem under pres.

Udgifterne til Spildevandsplan 2018 er de næste 10 år er 4,51 milliarder kroner, som afholdes af forsyningsselskaberne BIOFOS og HOFOR. Udgifterne finansieres over spildevandstaksterne.

Politikernes forslag er i høring frem til den 28. februar. Du har mulighed for indsende høringssvar på linket her, hvor du også kan læse mere om de store planer.

Her er nogle af hovedpunkterne i Spildevandsplan 2018

  • Spildevandsplan 2018 vil muliggøre udvidelsen af de to eksisterende rensningsanlæg, som ligger i Københavns Kommune: Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen. Kapaciteten skal udvides med omkring en tredjedel frem mod 2028.
  • Der indføres separatkloakering som metode til at håndtere regnvandet uden om fælleskloak og renseanlæg for at skabe mere kapacitet i det eksisterende spildevandssystem og undgå udvidelser af rør og ledninger.
  • 56 kolonihaveforeninger af typen overnatningshaver, det vil sige hvor der må ske overnatning, skal kloakeres i planperioden.
  • Udgifterne til Spildevandsplan 2018 finansieres over spildevandstaksterne.
  • For en gennemsnitlig lejlighed på 110 kvadratmeter betyder det, at den årlige pris for håndtering af spildevand stiger fra 2.219 kroner til 2.691. Det svarer til en månedlig stigning på knapt 40 kroner. 
  • For et gennemsnitligt hus på 170 kvadratmeter betyder at den årlige pris for håndtering af spildevand stiger fra 3.430 kroner  til 4.160 kr. Det svarer til en månedlig stigning på godt 60 kroner.
  • Spildevandsplan 2018 vil efter endelig politisk vedtagelse være gældende frem til 2028.

  •  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik