Endnu en kommune vil lægge strategi efter FN's verdensmål

Kommunerne blev tidligere på året kritiseret for ikke at bruge FN's verdensmål aktivt i deres politik. Nu tilslutter Allerød sig målene i ny strategi.

Bæredygtighed i lokalsamfundet skal i højsædet i Allerød, der vil leve op til FN's Verdensmål. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Et mindre tungt miljøaftryk og en mere energieffektiv kommune på tværs af institutioner og virksomheder, er nogle af de mål, som Allerød kommune håber at kunne indfri med en ny miljøstrategi.

FN's verdensmål

1: Afskaf fattigdom
Afskaf fattigdom i alle dens former overalt.

2. Stop Sult
Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

3. Sundhed og trivsel
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

4. Kvalitetsuddannelse
Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

5. Ligestilling mellem kønnene
Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. 

6. Rent vand og sanitet
Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.

7. Bæredygtig energi
Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. 

9. Industri, innovation og infrastruktur
Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. 

10. Mindre ulighed 
Reducer ulighed i og mellem lande
​​​​​​
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

12. Ansvarligt forbrug og produktion
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

13. Klimaindsats
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

14. Livet i havet
Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer
​​​​​​
​​​​​​15. Livet på land
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. 

17. Partnerskab for handling
Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udviklig og øg midlerne til at nå målene.
Se mere

Kommunen har nedsat et helt nyt udvalg, som frem til 2020 skal lægge fundamentet for en plan, der kan forme en bæredygtig fremtid.

- Udvalget skal se på, hvordan vi i kommunen kan arbejde med FNs verdensmål. Vi mener, at vi er forpligtet til at handle og udvikle vores lokalområde, siger Miki Dam Larsen, soc. dem., formand for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Læs også Borgmester til byfest: Vi skal følge FN's verdensmål

Et grønnere lokalsamfund

17 konkrete punkter udgør FN's verdensmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at udstikke en mere bæredygtig kurs for udviklingen på kloden.

Punkt 11 i verdensmålene præciserer netop også, at byer og lokalsamfund skal være mere bæredygtige. Derfor fik kommunerne henover sommeren 2018 også kritik af konsulenthuset Deloitte, for ikke at sætte ord bag handling, når det gjaldt om at implementere verdensmålene lokalpolitisk.

Deloitte havde netop afleveret en undersøgelse der viste, at kun én ud af tre kommuner havde en handlingsplan for, hvordan de ville bruge målene, selvom 75 procent af lederne i danske kommuner betragtede målene som vigtige for deres kommune.

- Jeg har svært ved at forholde mig til, om den undersøgelse har sat skub i os. Jeg er ikke engang bekendt med den for at være ærlig, siger Miki Dam Larsen, soc.dem.

- Vi har i lang tid arbejdet for at få en mere grøn kommune. Først i Agenda 21 programmet, så i Greencities og nu i Carbon 20 samarbejdet. I forhold til punkt 11, er der et bredt ønske om, at vi løfter vores andel, også fordi det er efterspurgt af både borgere og erhvervsliv, uddyber han.

Ifølge Miki Dam Larsen efterspørger blandt andet erhvervslivet, at kommunen er katalysator og samlingspunkt for et netværk, hvor man kan udveksle viden og erfaring om energieffektivitet og CO2-reduktion. Her giver Miki Dam Larsen den lokale virksomhed Widex som et godt eksempel på et samarbejde, hvor kommunen har bistået virksomhedens ambition om at nedbringe sit klimaaftryk.

Læs også Ny strategi i Gladsaxe tager udgangspunkt i verdensmålene

Politikere, interessenter og eksperter

Kommunens nye udvalg kommer til at bestå af fem byrådsmedlemmer, fem såkaldte 'interessenter' og fem eksperter. Fælles for interessenterne er, at de ifølge kommunen er relevante for verdensmålene lokalt. På listen over interessenter er blandt andet en fra Allerød Gymnasiums elevråd.

- Det skyldes simpelthen at vi gerne vil have engageret de unge og få deres synsvinkel med på råds - de er trods alt arvtagerne, siger Miki Dam Larsen. Du kan se en liste over interessenter i bunden af artiklen.

I samspil skal udvalgets i alt femten medlemmer aflevere en række anbefalinger i 2020, som hovedsageligt lander på Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalgets bord, der så skal omsætte anbefalingerne til politisk praksis.

Så der kommer ikke til at ske noget konkret før 2020?

Jeg mener, at de første små indsatser allerede starter i 2019. Jeg har også en klar forventning om, at vi løbende kan bruge det, vi lærer i udvalget, siger Miki Dam Larsen.

Når kommunens miljø- energi- naturstrategi 2030 lander i 2020, er tanken at anbefalingerne kan forankre sig i alt hvad kommunen foretager sig. 

Kommunen kan allerede nu løfte sløret for et af deres helt konkrete mål, som allerede er formuleret: Inden 2030 skal El- og varmeforsyningen være CO2-neutral.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik