Foto: TV2/ Lorry

Efter knivdrab på bosteder: Vold skal under luppen

Socialstyrelsen sætter nu gang i en undersøgelse af, hvordan man kan forebygge vold og drab på bosteder og forsorgshjem, skriver Fagbladet FOA.

Det sker efter flere tilfælde af drab på ansatte inden for de seneste år, som har fået fagforbundet FOA og Landsforeningen SIND til at efterlyse, at episoderne bliver grundigt undersøgt.

Styrelsen har bestilt et eksternt firma til at analysere 10 enkeltsager fra de seneste år. I undersøgelsen skal det kortlægges, hvad der skete op til ulykken, og hvad der udløste den, samt hvad de enkelte bosteder, kommuner og regioner efterfølgende har ændret for at forebygge ulykker mod beboere og ansatte.

"Vi har behov for en større viden om, hvad der udløste ulykkerne, og mere viden om, hvordan man bedst forebygger voldsepisoder og øger sikkerheden på botilbud. Det kan være med til at danne ramme for nye tiltag på området," siger Pernille Brems til Fagbladet FOA. Hun er souschef i Socialstyrelsens kontor for psykosociale indsatser.

Hun forventer, at kommuner, regioner, ledelse på bostederne, ansatte og beboere inddrages i processen med at gennemgå de enkelte sager.

Initiativet modtages positivt af både FOA og SIND.

"Der er en stigning i antallet af sager om vold i psykiatrien, så det er glædeligt, at der bliver sat gang i det her arbejde. Det kan være med til at gøre os klogere på, hvordan vi arbejder på bostederne, så både beboere og ansatte er trygge," siger formanden for FOAs Social- og sundhedssektor Karen Stæhr.

"Når der sker disse hændelser, så skylder vi ofrene og den beboer, der ulykkeligvis bliver gjort til volds- eller drabsmand, at blive klogere på hvad der skete, så det ikke gentager sig," siger Knud Kristensen, landsformand i SIND.

Socialstyrelsen forventer, at undersøgelsen er færdig til april.