Om seks uger får Don Ø sin dom i en sag om kursmanipulation Foto: Keld Navntoft / Bax Lindhardt / Scanpix

Don Ø får straf for kursfup: 1,5 års fængsel og ni millioner

Østre Landsret skærper dom i sag om kursmanipulation i Parken Sport & Entertainment.

Flemming Østergaard idømmes fængsel i halvandet år i Parken-sagen. Samme straf får direktør Jørgen Glistrup, der var administrerende direktør i selskabet.

De to kendte erhvervsmænd har gjort sig skyldig i grov kursmanipulation, lyder det i en dom torsdag morgen i Østre Landsret.

Det samme har Parken Sport & Entertainment A/S, som straffes med en bøde på 13 millioner kroner.

Fængselsstraffen til de to mænd er ubetinget. Og den er tæt på det krav, som Bagmandspolitiets to anklagere har rejst om en straf på to år.

Beviserne består blandt andet i de to mænds kommunikation. Østergaard sendte i 2007 og 2008 en række kommandoer til sin direktør. Nogle gange blev de skrevet med versaler: "HOLD KURSEN 1070-1100", skrev han for eksempel.

Afgørelsen er en markant ændring af Københavns Byrets dom, som faldt i september 2015.

I første omgang i retsvæsenet blev Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup frifundet for det tungeste forhold i anklageskriftet, mens de blev dømt for en stribe enkeltstående handler.

I byretten fik Østergaard fængsel i fire måneder, mens Glistrup blev idømt seks måneders fængsel.

Markedet blev ført bag lyset

I landsretten er vurderingen helt anderledes, når det gælder det tungeste forhold i anklageskriftet. Det drejer sig om kursmanipulation i forbindelse med handel med egne aktier for cirka 100 millioner kroner.

Her erklærer landsretten sig stort set enig i anklageskriftets påstand om, at markedet blev ført bag lyset. Parkens handler var så massive, at kursen blev dirigeret på kriminel vis.

Selskabet brugte i flere tilfælde egne aktier som betalingsmiddel til opkøb af virksomheder. Derfor man var interesseret i at holde kursen på et bestemt niveau. Men også personligt var der noget på spil for mændene.

Ved kriminaliteten berigede både den daværende bestyrelsesformand og den daværende administrerende direktør sig, mener retten.

Mister millioner

Hos Flemming Østergaard konfiskeres et udbytte på ni millioner kroner, mens Jørgen Glistrup skal af med 800.000 kroner.

Den kendte tidligere bestyrelsesformand, der er 73 år, er ikke til stede ved domsafsigelsen.

Hans forsvarer, advokat Sysette Vinding Kruse, ryster på hovedet og kigger ned, da retsformand Lone Kerrn-Jespersen læser domskonklusionen op.

Flere tilhørere er mødt op i retssalen. Der lyder suk, da spændingen udløses.

- Nej, udbryder en kvinde.

Retsformanden oplyser, at de tre juridiske dommere og de tre lægdommere er enige om resultatet.

OVERBLIK OVER KURSFUP-SAGEN

 • Sagen går helt tilbage til 2009, hvor anklagemyndigheden første gang finder anledning til at se på Parkens handel med egen aktier efter en kritisk historie i Økonomisk Ugebrev. Se forløbet her:
 • Finanstilsynet går ind i sagen. I 2010 anmelder tilsynet Parken Sport & Entertainment til Bagmandspolitiet for ulovlig kursmanipulation. Et års tid senere rejser Bagmandspolitiet sigtelse i sagen.
 • Bagmandspolitiet rejser tiltale i sagen i november 2013. Ifølge tiltalen skete kursmanipulationen ved, at Parken via to banker købte cirka 95.000 styk egne aktier til en værdi af cirka 113 millioner kroner i en periode fra november 2007 til oktober 2008.
 • Tidligere formand Flemming Østergaard og tidligere direktør Jørgen Glistrup bliver tiltalt for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder.
 • Der rejses tiltale mod i alt fire personer, hvoraf to er beskyttet af navneforbud, samt de to selskaber Parken Sport & Entertainment A/S og FIH Erhvervsbank A/S.
 • Alle tiltalte nægter sig skyldige.
 • Sagen indledes i december 2014 i Københavns Byret. Anklageren kræver mindst to års fængsel til Østergaard og Glistrup. Derudover kræves gevinster fra aktieoptioner konfiskeret fra de to: 15,5 millioner fra Flemming Østergaard og 2,2 millioner kroner fra Jørgen Glistrup.
 • 8. september 2015 bliver de to kendt skyldige i kursmanipulation, men kun for en række handler foretaget fra 13. august 2008 til 24. oktober 2008. De får henholdsvis fire og seks måneders fængsel. Jørgen Glistrup får konfiskeret 20.000 kroner.
 • Begge anker på stedet med henblik på frifindelse. Anklagemyndigheden anker sagen med henblik på skærpelse.
 • FIH Erhvervsbank frifindes. Selskabet Parken Sport & Entertainment får en bøde på en million kroner. Anklageren havde krævet bøde på 50 millioner og har også anket sagen til landsretten.
 • To yderligere tiltalte, som er beskyttet af navneforbud, fik betingede fængselsstraffe på henholdsvis 30 og 40 dage. En af dem har anket sagen.
 • Landsretten tog fat på ankesagen i august 2016.
Kilder: Ritzau, Københavns Byret, anklagemyndigheden.