Foto: Mathias Bojesen - Scanpix

Disse 16 initiativer skal sikre mere trygt andelsboligmarked

Regeringen, S, DF og De Radikale er enige om at gennemføre en række tiltag på andelsboligområdet.

16 initiativer skal sikre mere tryghed på andelsboligområdet.

Det er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale mandag blevet enige om.

Aftalen stiller blandt andet krav til stiftelsen af nye andelsboligforeninger med fokus på finansieringen samt driften af foreningen.

- Med aftalen gennemfører vi nogle tiltag, der skal være med til at sikre, at både nuværende andelshavere og kommende andelshavere kan føle sig trygge ved at bo i en andelsbolig, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

- Vi stiller blandt andet nogle højere krav til stiftelsen og finansieringen. 

Læs også Private vurderinger giver vilde prisstigninger på andelsboliger

- Og så præciserer vi bestyrelsens opgaver og ansvar, og andelshaverens vilkår i det - for fremtiden forhåbentligt sjældne - tilfælde, hvor en andelsboligforening skulle gå konkurs, siger han.

Aftalen bygger videre på 13 anbefalinger, som en arbejdsgruppe om ansvarlig drift af andelsboligforeninger afleverede i maj 2017.

Tiltagene i aftalen gennemføres hovedsageligt i andelsboligloven. Forslaget skal nu behandles i Folketinget.

Ændringerne forventes at træde i kraft 1. juli 2018, oplyser Erhvervsministeriet.

Oversigt over alle initiativer i aftalen:

 • Krav om udarbejdelse og løbende opdatering af vedligeholdelsesplan
 • Hjemmel til fastsættelse af nærmere regler for vedligeholdelsesplan.
 • Stiftelsesbudgettet skal dække en periode på mindst 15 år
 • Vejledning om stiftelsesbudget
 • Begrænsning af afdragsfrihed i forbindelse med stiftelse
 • Krav om egenfinansiering på 5 pct. af ejendommens værdi ved stiftelse af en andelsboligforening
 • Krav om egenfinansiering ved køb af en andelsbolig i en eksisterende andelsboligforening
 • Indførelse af bestemmelse om bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Indførelse af en generalklausul
 • Tydelighed omkring nøgletalsoplysninger på generalforsamlingen
 • Præcisering af andelshaverens vilkår ved overgang til lejer
 • Forlængelse af forældelsesfrist ift. rådgivning af andelsboligforeninger om lån og kreditter
 • Forlængelse af forældelsesfrist for købers tilbagebetalingskrav for overpris hos sælger
 • Ny norm og vejledning for valuarvurderinger, der reguleres på bekendtgørelsesniveau samt justering af andelsboligloven, så uddannelseskrav til valuarer er retvisende. Bekendtgørelsen evalueres i 2020.
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til nedbringelse af penge under bordet i forbindelse med salg af andelsboliger.
 • Belysning af eventuelle udfordringer hos andelsboligforeninger i landdistrikterne i Udvalget for levedygtige landsbyer
Kilde: Erhvervsministeriet

/ritzau