Foto: TV2/Lorry

Del af Roskilde Sygehus fortsat ramt af arbejdsnedlæggelse

Den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse er ifølge Dansk Sygeplejeråd en konsekvens af en utilfredshed med lønnen blandt anæsti-sygeplejeskerne.

Sygeplejeskerne ønsker at starte en dialog om lønnen med ledelsen, der efter sygeplejeskernes udsagn ikke har reageret på talrige skriftlige og mundtlige henvendelser.

Helle Dirksen - formand for Dansk Sygeplejeråd i kreds Sjælland - bifalder den ovenrenskomststridige arbejdsnedlæggelse:

"Jeg godt kan forstå sygeplejeskernes frustration. Men det her er ikke vejen frem," siger hun til TV2/ Lorry.