Arkivfoto Foto: TV2/Lorry

Danske Regioner vil forbedre forhold for døende i hjemmet

Samtlige regioner skal nu styrke indsatsen for døende patienter, der ønsker at tilbringe den sidste tid i hjemmet. Det er et af målene i planen "Borgernes Sundhedsvæsen", som Danske Regioner fremlægger i dag.

Undersøgelser viser, at flest patienter dør på hospitalerne, selvom størstedelen ønsker at dø i deres eget hjem, og der har tidligere lydt kritik for mangel på ressourcer og samarbejde til at sikre dødeligt syge palliativ - lindrende - pleje i hjemmet den sidste tid.

Det håber formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman (S), at den nye plan kan ændre på.

"Regionerne har i forskellig grad arbejdet med døende borgere, men nu gør vi det til et overordnet fokuspunkt, da vi ønsker at vise respekt for borgernes behov. Projektet her skal ikke kun gælde få måneder, men være en del af vores sundhedspalet i dag."

Mere konkret vil Danske Regioner udarbejde en model for mere partnerskab mellem regioner, kommuner, personalegrupper, patientforeningen og pårørende på området. I dag har de offentliggjort en partnerskabsaftale med en række faglige og frivillige foreninger.

"Vi vil ikke låse os fast på få bestemte partnere, men sørge for at få det brede billede af, hvordan vi får den palliative indsats til at hænge bedre sammen. Mange foreninger har egne interesser, men det vigtige for os er, at patienten er omdrejningspunktet," siger Ulla Astman.

Derudover vil Danske Regioner brede indsatsen ud til at gælde flere patientgrupper og i samarbejde med Lægeforeningen skabe en tættere dialog mellem døende og pårørende.