Chokhul i Helsingørs kommunekasse

197,5 millioner kroner! Så mange penge mangler der pludselig i Helsingørs Kommunes kasse i 2010 og 2011. Den besked fik borgmester Johannes Hecht-Nielsen (V) sent torsdag aften, skriver Frederiksborg Amts Avis, lørdag.

Helsingør Kommunes centralforvaltning begik med fuld opbakning fra byrådets flertal i 2007 og 2008 en budgetbrøler af gigantiske dimensioner. Det skete, da man valgte at benytte sig af en selvbudgetteringsmodel i stedet for en statsgaranteret budgetteringsmodel.
Dette valg betød, at Helsingør Kommune i første omgang modtog alle skatteindtægter og indtægter fra udligning og bloktilskud ud fra budgettet. Beløbene blev først reguleret på baggrund af de faktiske tal tre år senere.
Imidlertid var der slet ikke budgetteret med udgifter i forbindelse med efterreguleringen. Det kommer til at koste samlet set 197,5 millioner kroner i 2010 og 2011.
Oplysningen kommer som en meget ubehagelig overraskelse for borgmester Johannes Hecht-Nielsen(V), der netop i disse dage er i færd med at samle flertal for et budget med besparelser i størrelsesordenen 140 millioner kroner.
- Jeg blev ringet op af kommunaldirektøren torsdag aften, og ingen har vidst noget før i forgårs, siger Johannes Hecht-Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.
Han indkaldte fredag Økonomiudvalget til ekstraordinært møde, hvor den nye regning var eneste punkt på dagsordenen.