Foto: Christian Als / Scanpix

Busturen tager længere tid trods intelligent trafikstyring

Hovedstaden skal være mere fremkommelig for byens trafikanter. En ny redegørelse gør status for biler, cykler, busser og fodgængere.

Københavns Kommune har fastsat nogle servicemål, der handler om at biler, cykler, busser og fodgængere skal komme hurtigere frem i trafikken. 

Målene skal først være opfyldt i 2018, men en ny redegørelse gør allerede nu status på udviklingen i trafikafviklingen. 

Læs også Hovedstadsområdet drukner i trafik

Biler hurtigere - busser langsommere

For bilernes vedkommende er man allerede nået langt. 

Her er den gennemsnitlige rejsetid nemlig faldet 21 procent i 2016 i forhold til året før på de udvalgte strækninger.

Helt så godt ser det ikke ud for cyklerne, og for bussernes vedkommende er den gennemsnitlige rejsetid faktisk steget med 1 procent.

Den største stigning er på buslinje 350S. På nogle strækninger er rejsetiden med buslinjen steget med 32 procent.

Læs også Nu får københavnske trafikanter lidt teknologisk hjælp

Intelligent trafikstyring

Københavns Kommune har allerede investeret mange millioner i såkaldt intelligent trafikstyring.

Pengene er blandt andet blevet brugt på et trafikstyringssystem, der hedder MobiMaestro. Det skal kombinere forskellig trafikdata og automatisere lyskurvenes tilpasning til trafikken. 

Teknik- og Miljøborgmester, Morten Kabell fra Enhedslisten, vil nu investere endnu mere i intelligent trafikstyring for at nå målene i 2018.

- Jeg er sikker på, at det virker. Vi kan se, at på mange af de strækninger, hvor vi bruger det, der kommer trafikken hurtigere igennem. Men det tager måske lidt længere tid at få resultaterne, end vi havde forventet, men resultater får vi, og derfor skal vi også fortsætte investeringerne, siger Morten Kabell.

Læs redegørelsen her.

Københavns servicemål for 2018 set i forhold til 2011.

Cykler:  
• Den gennemsnitlige rejsetid på det udpegede stinet skal reduceres med 10 % - således at den gennemsnitlige hastighed øges fra 15,7 km/t til 17,3 km/t
• Antallet af stop skal reduceres med 10 %

Fodgængere:
• I indre by skal fodgængerne have tilstrækkelig grøntid i signalerne til at krydse vejene uden at skulle stoppe på midten. Desuden må omløbstiden ikke overstige 80 sek. for at sikre, at fodgængere ikke venter for lang tid på at få lov at krydse vejen
• Udenfor indre by skal der tages særligt hensyn til fodgængere på strøggader samt ved trafikknudepunkter og særlig fodgængerskabende byrum

Busser
• Den gennemsnitlige rejsetid med bus skal reduceres med 5-20 % i myldretiden afhængig af strækning
• Rejsetidspålideligheden skal øges med 10 %

Biler
• Den gennemsnitlige rejsetid på det udpegede vejnet må ikke forringes og skal på enkelte strækninger reduceres med 5 %
• Rejsetidspålideligheden skal øges med 10 % i myldretiden i retningen med mest biltrafik
• Antallet af stop på det prioriterede vejnet skal reduceres med 10 %