Foto: TV2/Lorry

Foto: TV2/Lorry

1 af 2

Buschauffører i København har landets højeste dumpeprocent

I København finder man den højeste dumpeprocent i landet, hvad angår erhvervelse af buskørekort til erhverv. Knap halvdelen dumper i første forsøg.

Der er lange ventetider og meget høje dumpeprocenter landet over for erhvervskørekort til bus. Samtidig er der store regionale forskelle, når man er til buskøreprøve.

Det viser en ny rapport fra TUR - Transporterhvervets uddannelser, skriver Fagbladet 3F.

Gennemsnitsdumpeprocenten til teoriprøve er godt 43 procent og knap 32 procent til den er praktiske køreprøve.

Rapporten har kigget nærmere på årsagerne til de høje dumpeprocenter. Der har været særligt fokus på udfordringerne for fremmedsprogede i hovedstadsområdet.

København er topscorer med en dumpeprocent på 48 og Bornholm er undtagelsen med kun 7,7 i dumpeprocent. Jakob Thykier, direktør for det Arriva-ejede UCplus A/S - Uddannelsescenter for Kollektiv trafik, siger, at det er uhensigtsmæssigt med de regionale forskelle.

- De motorsagkyndiges bedømmelser bør være mere ensartede. Selvfølgelig er det sværere at køre bus i indre København end på Torvet i Rønne. Men så må man justere på kravene, så det bliver ensartet, men naturligvis uden at det går ud over sikkerheden, siger han og peger på et andet problem: Der er tæt på at være mangel på buschauffører.

- Vi har allerede mangel på godschauffører. Igen må det ikke gå ud over sikkerheden, men der er altså nogle misforhold, der skal ses på: Hvordan får vi en ensartet behandling?, siger han.

I 3F understreger konsulent i 3Fs Transportgruppe Poul Christensen, at tallene viser, at de motorsagkyndige ikke bedømmer retfærdigt.

- Der er ikke næppe tvivl om, at der bedømmes for hårdt i København. Det er spild af penge, at folk skal op flere gange og ærgerligt set i lyset af at der er gode jobmuligheder i branchen, siger han.

Fagbladet 3F spurgte helt tilbage i januar politiet, om de ser noget problem i de høje dumpeprocenter og om politiet gør noget for at sikre ens bedømmelser landet over. Efter flere rykkere svarer vicepolitimester Vibeke Christensen, Nationalt Færdselscenter:

- Efter folketingsvalget i 2015, hvor der skete en ressortomlægning, er en stor del af ansvaret for køre- og teoriprøver overgået til den nye Færdselsstyrelse i Ribe som lige nu er under etablering.

- Derfor vil vi fra politiets side drøfte indholdet af rapporten med Færdselsstyrelsen og politikredsene. Vi følger og drøfter løbende dumpeprocenterne, som vi selvfølgelig er interesseret i er så lave som muligt. Men det må naturligvis ikke være på bekostning af færdselssikkerheden, siger hun til Fagbladet 3F