Foto: TV2/Lorry

Brevkaos med 1628 navne

En menneskelig fejl på rådhuset i Kokkedal betyder, at Fredensborg Kommune har sendt 1628 digitale breve ud, hvor der er byttet rundt på navnene i brevhovedet.

Forvirringen var således stor, da viceborgmesteren modtog et brev om udskiftning af oliefyr, der i virkeligheden var stilet til en konservativ partikollega. En villaejer i Fredensborg fik et brev, der var stilet til en husstand i Klampenborg, og sådan kunne man finde mange flere eksempler. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Heldigvis var selve indholdet af brevene det samme i alle 1628 henvendelser, hvor kommunen indbød til et informationsmøde om udskiftning af oliefyr på Kulturværftet i Helsingør.

- Det er beklageligt, at vi har sendt Digital Post ud med forkerte navne i brevhovedet. Men det er vigtigt at slå fast, at der ikke har været tale om læk af personfølsomme oplysninger. Der er tale om en menneskelig sorteringsfejl, der har resulteret i et forkert match mellem navne og adresser. Der er dog ingen af de godt 1600 personer, der har modtaget et brev, som ikke burde have modtaget et brev om udskiftning af oliefyr, siger Christian Peter Ibsen, chef for Center for Plan og Miljø i Fredensborg Kommune.

Fredensborg Kommune understreger samtidig, at borgerne ikke skal frygte fejl i den digitale udveksling af personfølsomme data. Den type oplysninger håndteres på en helt anden måde og oftest i en direkte én til én dialog mellem kommune og borger.

Datatilsynet følger nu sagen i Fredensborg Kommune, men har endnu ikke truffet en beslutning om at gå ind i den.

- Sagen fra Fredensborg er ikke et særtilfælde. Vi ser fejl på en række forskellige felter, når det gælder udsendelse af elektronisk post. Også fejl hvor følsomme personoplysninger havner hos en forkert modtager, siger kontorchef Lena Andersen, Datatilsynet.