Brandfolk i oprør mod ledelsen

Voldstrusler, chikane og en ledelse, der er for længe om at handle. Det er det billede, en række brandfolk ifølge Frederiksborg Amts Avis tegner af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.

Brandfolkene er røget helt op på barrikaderne efter at tillidsmanden for de fastansatte brandmænd på stationen i Nærum, Lars Nielsen, blev truet med »smæk« af en kollega.
- Det er vores tillidsmand, og han skal beskyttes af vores ledelse. Men vores beredskabschef gør intet. Først da vi drager vores fagforbund FOA ind i sagen bliver der reageret, lyder skudsmålet fra en brandmand, der ønsker at være anonym, fordi han frygter at blive chikaneret og frosset ud af ledelsen.
Beredskabschef Jesper Djurhuus vurderer ikke, at han har været for længe om at reagere.
- Jeg vil ikke kommentere på den konkrete sag. Men jeg vil gerne slå fast, at ledelsen reagerer straks, hvis der er problemer. Sidste år tog ledelsen selv initiativ til en trivselsundersøgelse, og siden har vi taget flere initiativer til at skabe forbedringer. Og det fortsætter vi med, siger Jesper Djurhuus til Frederiksborg Amts Avis.
Tilfredshedsundersøgelsen, der blev lavet i oktober 2009 viser, at kun seks procent af brandfolkene i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen mener, at ledelsen er god til at løse konflikter.