Foto: Scanpix

Brancheforeninger: Frank Jensens miljøkrav duer ikke

Københavns overborgmesters nye miljøkrav til biler giver ikke mening. Sådan lyder kritikken fra to brancheforeninger.

Overborgmester i Købehavns Kommune Frank Jensens (S) krav om, at varebiler skal leve op til euronorm 4 - den 3. strengeste norm - og lastbiler skal leve op til den strengere euronorm 5, er alt for uambitiøst. Det mener direktøren for brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi, der arbejder for mindre miljøforurening gennem miljøteknologiske løsninger.

- Hvis borgmesteren rent faktisk vil gøre noget for at give københavnerne renere luft, skal der gøres mere end dét. Det gør en alt for lille forskel. Det er et spørgsmål om ambitionssniveau, siger direktør for Dansk Miljøteknologi Jørn Jespersen og tilføjer:

- Hvorfor ikke stille nogle strengere krav? Man kan ligeså godt stille krav til, at man skal leve op til euronorm 6, som er det strengeste miljøkrav.

Læs også Frank Jensen vil forbyde nye dieselbiler i København

Frank Jensen har foreslået, at man skærper kravene til lastbiler og varevogne yderligere i 2023 og 2027, men det giver ikke mening, mener Jørn Jespersen.

- Selvfølgelig skal der være en udfasningsperiode. Men der er tale om varevogne og lastbiler, der er en del af professionelle firmaer, og hvis de får strengere krav, vil de indordne sig med det samme. De kan enten købe nye busser eller lastbiler, der lever op til de strengere krav, eller sætte et rensningsudstyr på de gamle lastbiler og varevogne for forholdsvist få kroner.

FDM retter også kritik

Heller ikke overborgmesterens forbud mod dieselbiler, der bliver købt efter 1. januar 2019, giver mening. Det mener både Dansk Miljøteknologi og brancheforeningen FDM.

- Det forslag opfatter jeg som et politisk signal, fremfor noget der har den store effekt her og nu. De gamle dieselbiler forurener meget mere, så det er dem, man skal stille krav til, hvis man vil gøre en forskel for miljøet, siger Jørn Jespersen.

- Man vender problemstillingen på hovedet ved at forbyde de allernyeste biler, der har det mindste forureningsbidrag, lyder det fra Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef for FDM.

Torben Lund Kudsk mener, at det er problematisk at lave et forbud, hvis det ikke batter noget.

- Man vil gøre det svært for en hel masse mennesker. De vil stå tilbage med en symbolpolitik, der har kolossal betydning for deres liv, siger han.

Frank Jensen afviser kritik

Men Frank Jensen afviser, at hans forslag ikke har en effekt og er for uambitiøse.

Hvorfor ikke lave et skrappere forbud, der også gælder gamle dieselbiler?

- Mit formål med det her forslag er at få dieselbilerne ud af byen. Derfor sætter jeg en grænse 1. januar 2019, hvorefter der ikke kommer flere nye dieselbiler til, som kan køre rundt og forurene de næste 10-15 år. Samtidig betyder mit forslag, at de dieselbiler, der er i dag, lige så stille vil blive udfaset i takt med, at de skrottes, skriver han i en mail til TV 2 Lorry.

Hvorfor ikke stille krav til, at varebiler, busser og lastbiler skal leve op til euronorm 6 – de strengeste miljøkrav?

- Fordi forslaget skal være rimeligt, så det er realistisk at få gennemført. Jeg vil ikke sætte miljøkravene så højt, at jeg tager levebrødet ud af munden på vognmænd og håndværkere. Derfor foreslår jeg en gradvis indfasning, hvor vi over en årrække skærper kravene.

Men direktøren for Dansk Miljøteknologi er uenig i, at det ikke er realistisk at stille skrappere miljøkrav:

- Efter vores vurderinger er det uhyre realistisk. Det er økonomisk muligt og teknologisk muligt. Det er kun et spørgsmål om politisk vilje, siger han.

Hvad betyder euronormerne?

Euronormerne sætter grænser for, hvor meget nye biler må forurene.

En bils euronorm fortæller, hvilket EU-direktiv om luftforurening bilen lever op til. Den sikrer, at du overholder en række miljøkrav, når du køber en ny bil.

Gennem årene er kravene blevet stadig skrappere. De seneste og strengeste krav, euronorm 6, gjorde sig gældende fra 2015.

Kilde: Miljøstyrelsen