Børnehaver bliver skåret

Ni børnehaver i Roskilde Kommune bliver berørt af et forslag til reduktion i antallet af børnehavepladser i kommunen. Hårdest ramt bliver Børnehuset Solgårdens børnehaveafdeling, der foreslås lukket.

Børnehaveafdelingen i Børnehuset Solgården på Holbækvej bliver
af skole- og børneforvaltningen i Roskilde Kommune foreslået
lukket. Det sker i forbindelse med forvaltningens arbejde med at
skære ned i antallet af børnehavepladser, da man i 2009 i midt-
og vestbyen ellers ville kunne nå op på at have en overkapacitet
på 94 pladser. Ud over Solgården foreslås institutionerne
Bredgade, Molevitten, Hyrdehøj, Peblingevej, Sct. Jørgensbjerg,
Sct. Georgsgården, Ungdommens Hus og Æblehaven nedjusteret med
et antal pladser. Formanden for bestyrelsen i Børnehuset
Solgården, Kanja Thiele, ser det som et stort tab for et socialt
belastet område, hvis institutionen bliver lukket. Hun peger på,
at institutionen har gjort et kæmpe arbejde i forhold til
integration af både børn med udenlandsk- og dansk baggrund, der
har krævet en ekstra indsats. Hun føler, at man lader pengene
tælle mere end de bløde værdier, hvis man ender med at lukke
Solgårdens børnehaveafdeling.