Foto: TV2/Lorry

Borgmestre vil frede Øresund

Øresund indeholder et unikt dyre- og planteliv, og fortsætter sandsugerne med at ødelægge havbunden, går det ud over fødegrundlaget for mange af sundets fiskearter.

Det mener Benedikte Kiær (K) og Peter Danielsson, som er borgmestre i henholdsvis Helsingør og Helsingborg, skriver Frederiksborg Amts Avis, fredag.

- Det er meget mærkværdigt, at det danske miljøministerium fortsat giver firmaer tilladelse til at indvinde råstoffer i de områder i Øresund, der er essentielle for bestandene af fisk i hele sundet, siger Peter Danielsson.

I foråret har sandsugningen i Øresund været mere intensiv end tidligere, og både fiskere, biologer og miljøorganisationer har været ude med massiv kritik. Derfor har de to borgmestre nu sendt et brev til deres respektive miljøministre, som de kraftigt opfordrer til at stoppe sandsugningen i Øresund.

Helt konkret foreslår borgmestrene en statslig aftale mellem Danmark og Sverige, som skal forpligte de to lande til at sikre det marine havmiljø i Øresund.

- En del af aftalen bør være, at den danske miljøpolitik følger den svenske, så sandsugning bliver forbudt, siger Benedikte Kiær.

Det dansk-svenske samarbejde om at frede Øresund og forbyde indvinding af råstoffer får jublen frem hos en af sundets mest anerkendte biologer.

- Det er fantastisk og visionært. Øresund består af en unik fauna, som både er præget af ferskvand og saltvand. Hvis sandsugningen fortsætter, forsvinder områdets helt specielle dynamik, der giver basis for et mangfoldigt dyreliv, siger Jens P. Jeppesen, chef for Øresundsakvariet.