Borgmestre i kødet på Trafikstyrelsen

Slagsmålet om en ny jernbane på Sjælland fortsætter. Nu anklager 10 sjællandske kommuner Trafikstyrelsen for at ignorere hovedparten af de høringssvar, der er kommet til miljøvurderingerne af nybygningsløsningen og det femte spor.

Derfor kommer de endelige miljøvurderinger til at give et
forkert billede, mener kommunerne.
- Der er en række parametre, der ikke er taget med i
Trafikstyrelsens beregninger, som efter vores mening ville ændre
hele billedet af de to løsningers samfundsøkonomiske værdi.
Trafikstyrelsen skylder politikerne en realistisk pris, hvor
de berørte kommuners indsigelser tages alvorligt, siger
Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), som er talsmand
for de 10 sjællandske kommuner, der er gået sammen for at kæmpe
for det femte spor.
De fleste høringssvar er rettet mod nybygningsløsningen, og
hvis de skal efterkommes, stiger prisen på nybygningsløsningen
med flere milliarder, lyder det fra kommunerne.