Borgmester opfordrer til musketer-ed

En for alle, alle for en. Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen (S), rækker nu hånden ud mod resten af borgmestrene i Region Hovedstaden.

Kommunerne bliver nødt til at sætte prisen på specialtilbud ned for at nedbringe de voksende udgifter på blandt andet handicapområdet, ligesom også kommunerne i Region Sjælland har enedes om. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.
- Vi har behov for en musketer-ed mellem alle kommunerne i hovedstadsregionen om, at de med virkning fra 2010 vil reducere nettoudgifterne på de specialiserede tilbud - de tilbud, vi køber hos hinanden med for eksempel to procent, siger Kirsten Jensen.
Hun håber, at borgmesterkollegerne vil tilslutte sig forslaget, når det til juni behandles i Kommune Kontakt Rådet (KKR).