Der skal indføreres minimumsnormeringer for antallet af pædagoger i dagsinstitutioner lyder det fra Københavns Kommunes Sundheds- og omsorgsborgmester. Arkivfoto. Foto: TV 2 Lorry (arkivbillede)

Borgmester: Flere pædagoger i daginstitutioner

Københavns Kommunes Sundheds- og omsorgsorgborgmester vil indføre minimumsnormeringer for antallet af pædagoger i daginstitutioner.

Det skal være slut med mangel på pædagoger i daginstitutionerne i Københavns Kommune.

Sådan lyder det fra Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, som til de kommende budgetforhandlinger i kommunen vil foreslå en minimumsnormering for samtlige af kommunens vuggestuer og børnehaver.

- I dag er der et alt for stort spænd mellem de stærkeste børn og de svageste børn, når de starter i skole. Det er en social ulighed, som kun vil blive større op gennem livet, og derfor er det altafgørende, at vi sætter tidligt ind allerede fra vuggestuealderen, siger Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune i en pressemeddelelse. 

Forslaget kommer efter en analyse fra Rambøll som viser, at mange børn er to år tilbage i forhold til deres jævnaldrende, når de starter i skole. Borgmesterens forslag er derudover svarende til de anbefalinger, som BUPL har på området, og borgmesteren håber på støtte til forslaget fra de øvrige partier i kommunen.

- Jeg tror, at der vil være bred opbakning fra de øvrige partier i København til, at vi skal mindske den sociale ulighed i København. Vi ved, at pædagogerne spiller en stor rolle i forhold til at løfte de svageste børn, og det er vores opgave at skabe gode rammer, så pædagogerne kan løfte den opgave i hverdagen, siger hun. 

Partierne i Københavns Kommune mødes for første gang til budgetforhandlinger den 5. september, hvor borgmesteren vil foreslå minimumsnormeringen samt indføringen af en fordelingsnøgle.