Foto: TV2 Lorry

Borgere skal udvikle ny idrætsby

Frederikssund kommune beder nu sine borgere om at komme med input til en ny, stor idrætsby.

Alt fra hvad der skal være af faciliteter i byen, sikring af naturen omkring idrætsbyen og til adgangsforhold kan borgerne komme med forslag og ønsker til.

Frederikssund Idrætsråd og idrætsforeningerne i Frederikssund er allerede i gang med at komme med input.

Den nye idrætsby skal efter planen ligge på et 30 hektar stort område ved Sillebro Å. Området er i dag landbrugsområde og derfor kræver det et tillæg til kommuneplanen. Byrådet har sendt  forslaget ud i en forudgående offentlighedsfase inden den videre planlægning kan fortsætte.

Se her på Frederikssund kommunes hjemmeside hvad du skal gøre.

Borgernes input skal være kommunen i hænde senest d. 10. marts 2016.