Børn skal have ret til hjælp i statsamtet

En professionel bisidder til børn, der er i klemme i skilsmissesager giver øget tryghed og bedre mulighed for at blive hørt, viser erfaringer.

Børns vilkår har indgået er partnerskab med Egmont Fonden hvor de kan til byde en professionel bisidder til knap 400 børn over de næste to år.

Det er børn, der er i klemme mellem deres forældre i skilsmissesager og som har en sag i Statsamtet, der kan hjælpes.

Ordningen starter til efteråret som et forsøg, men Rasmus Kjeldahl siger til P4 København at det bør være en ret. Og lige nu skal barnets bopælsforælder sige god for, at barnet må få en samtale alene med en bisidder. Det skal også gøres til en ret, at barnet selv kan vælge, mener Rasmus Kjeldahl.

Bisidderen hjælper barnet med at få talt om de loyalitetsproblemer, der kan være, når barnet skal vælge hvem det vil bo hos. Og samtalen skal ikke refereres til de voksne.

Når sagen kommer for i Statsamtet har barnet sin bisidder med og kan få hjælp til at få sagt de ting, der er vigtige for barnet. Der er også hjælp til at få skrevet alt fra mødet ned og til at forstå konsekvenserne af beslutningerne bagefter.

Bisidningen i statsforvaltningen bygger på de erfaringer, Børns Vilkår har gjort sig med professionel bisidning til over 1200 børn, der har en socialsag i kommunen. En evaluering af ordningen foretaget af Oxford Research viser, at det har givet børnene øget tryghed, bedre overblik og bedre mulighed for at blive hørt i deres egen sag.