Foto: TV2/Lorry

Bødefælde giver metroselskab millioner

Metroxpress kan mandag fortælle, at dårlig skiltning i den københavnske metro har medvirket til, at 140.000 passagerer har fået bøder og forgyldt selskabet bag med op mod 100 millioner kroner i 2012 og 2013

Ifølge en rapport fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er mange gået i bødefælden, fordi de af 'Metro Service' er blevet dårligt informeret om, hvor mange zoner der er til og fra lufthavnen.

616 sure Metro-kunder har i 2012 og 2013 klaget til nævnet - ofte fordi de er blevet afvist, når de har klaget til Metro Service over unfair bøder skrevet på turen til eller fra lufthavnen.

Til sammenligning har blot 294 klaget over DSB, Movia, Arriva, Rejsekort, Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus tilsammen.

Når Ankenævnet, hvor formanden er landsdommer, forelægger Metro Service klagerens informationer, sker noget interessant.

I halvdelen af de afsluttede sager i '12 og '13 trækker Metro Service bøden tilbage, inden der falder dom.

»Det er ingen skam at give klager medhold på baggrund af nye oplysninger,« siger Thuri Didriksen, hr-direktør i Metro Service.

Men indrømmelserne kommer for sent, mener Forbrugerrådet Tænk.

»Man kan frygte, at mange af dem, som ikke klager til Ankenævnet, betaler en bøde, de ikke burde have haft. De må simpelthen tage henvendelserne fra klagerne seriøst,« opfordrer rådets seniorrådgiver Asta Ostrowski.