Billedet af baby i maven bliver gratis

Foto: TV2/ Lorry

Når lille junior første gang svømmer på skærmen, er de fleste forældre glade for at få ultralydsbilledet med hjem.

Men det har hidtil kostet 25 kroner på sygehusene i Roskilde, Holbæk og Køge.

På samme vis har der også været brugerbetaling på alle Region Sjællands sygehuse, hvis en patient havde brug for at få en cd med egne røntgen- og scanningsbilleder - fx hvis man har skullet behandles på privathospital.

Det har hidtil kostet 150 kroner.

Men indtægten ved brugerbetalingen - 106.398 kroner i 2012 - er forsvindende lille set i forhold til regionens milliard-budget.

De 15 politikere i regionens forretningsudvalg er netop blevet enige om en ensartet politik.

De stryger brugerbetalingen og gør tilbuddene gratis. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Chefjordemoder: Folk har ikke syntes, det er dyrt at betale 25 kr.

s har de kun ganske få gange oplevet, at kommende forældre har sagt, at de ikke kunne betale de 25 kroner.

- Det er bestemt ikke vores indtryk, at folk har syntes, at det var dyrt, siger chefjordemoder Charlotte Bjerre, Roskilde Sygehus.

Regionen fjerner samtidig et gebyr på aktindsigt i egen patientjournal. Det er mest en formsag, idet gebyret på 10 kroner plus en krone pr. efterfølgende side slet ikke er blevet opkrævet i 2011 og 2012.

Flere patienter har rent faktisk ikke betalt for ultralydsbilledet af barnet eller røngtenbilledet af knoglebruddet. Det fremgår af forretningsudvalgets referat, og Charlotte Bjerre bekræfter tendensen.

- De fleste har betalt hos sekretæren, som vi har bedt om. Men nogle er gået uden at betale, og det har vi ikke brugt ressourcer på, siger chefjordemoderen.