Foto: TV 2 Lorry

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. brand i Skuldelev Kro

Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved længerevarende ophold i den.

Advarslen vedrører borgere i Skuldelev By afgrænset ad Østergade/Vestergade/Skuldelevvej/Sølvkærvej/Østergade/Strandvejen

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi