Foto: TV2/Lorry

BEREDSKABSMEDDELELSE

BRAND I GLOSTRUP UDVIKLER GIFTIG RØG

Der er udbrudt brand i lagerhaller på Poul Bergsøes vej 47, 2600 Glostrup.

Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding.

Personer inden for området afgrænset af Hovedvejen, Byparksvej, Jyllingevej og Motorring 3 skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilation.

Der opfordres til, hvis muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.