Foto: Lorry

Behov for flere idrætsfaciliteter i København

En ny undersøgelser viser, at københavnerne er tilfredse med idrætstilbuddene i byen.

Trods Københavns mangel på idrætsfaciliteter er 94 % af brugerne på 26 af Københavns idrætsanlæg tilfredse med mulighederne for at dyrke sport.

Alligevel mener Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev, at der er behov for investeringer på området.

Hun udtrykker, at der et stort efterslæb på idrætsområdet. Der er derfor et behov for, at der fortsat bliver bygget flere svømmehaller og idrætsfaciliteter.