Foto: TV 2 Lorry

Barnedåb: Tradition vigtigere end velsignelsen

Når et lille nyt barn bliver døbt i kirken og får sit navn, så er det ikke i særlig høj grad guds velsignelse, der får forældrene til at invitere familie og venner med i kirken.

Dåbskjolen er købt og festen planlagt. Men det religiøse indhold i dåben vægter langtfra altid tungest hos forældre, der vælger at få deres barn døbt.

Det skriver Politiken mandag på baggrund af en ny undersøgelse foretaget af YouGov blandt godt 1000 forældre på foranledning af Center for Kirkeforskning på Københavns Universitet.

I undersøgelsen begrunder blot hver fjerde forældre, der har fået døbt deres børn, valget med, at »vores barn skal vokse op som kristent« eller »for at give barnet Guds velsignelse gennem livet«.

Undersøgelsen er ikke fuldt repræsentativ, fordi især veluddannede er overrepræsenterede, men den peger på en klar tendens, forklarer forskerne bag undersøgelsen, religionssociolog Astrid Krabbe Trolle og teolog Karen Marie Leth-Nissen.

- Når man vælger dåben, handler det om værdier, mere end det er et spørgsmål om at vedkende sig en tro, siger Astrid Krabbe Trolle til Politiken.

I stedet for religion begrunder hele 45 procent af forældrene i undersøgelsen dåben med »at markere barnets navn« og med en »familietradition«. Også det kulturelle i, at dåben markerer, at man er dansk, vælger hele 38 procent.