Barfoed ind i banesag.

Borgmester i Solrød kommune, Niels Hörup (V) har i skarpe vendinger henvendt sig til transportminister Lars Barfoed (K) efter at have fået modsatrettede meldinger fra Trafikstyrelsen om den projekterede jernbane gennem Solrød, skriver DAGBLADET Køge

I Solrød er der modstand mod en otte meter høj jernbanevold,
der er en del af projektet, og Trafikstyrelsen har hele tiden
meldt ud, at man vil se på alternative løsninger på den del af
jernbanens forløb gennem kommunen, hvad der også fremgår af det
offentlige høringsresultat.

På et møde med medarbejdere fra
Solrød kommune har styrelsens repræsentanter dog i følge
borgmesteren meldt ud, at man ikke overvejer alternative
løsninger længere.

- Det er en helt uacceptabel måde at
samarbejde på, siger Niels Hörup, der har bedt ministeren
redegøre for Trafikstyrelsens udmeldinger.