Arkitekt Nils Koppel død

Arkitekt, fhv. kongelig bygningsinspektør Nils Koppel, er død, 95 år, skriver Berlingske Tidende lørdag.

Nils Koppel var en af de arkitekter, der tegnede det moderne
Danmark, men hans indsats kan ikke skilles fra hustruen Eva
Koppels. De arbejdede tæt sammen til hendes død i 2006.
Nils og Eva Koppel har blandt meget andet tegnet Danmarks
Tekniske Højskole, Panum Instituttet, H.C. Ørstedsinstituttet.
Gladsaxe Teater, Tolddirektoratet i København og
Langeliniepavillonen.
Parrets tegnestue blev etableret i 1946 og en halv snes år
efter blev Nils Koppel udnævnt til kongelig bygningsinspektør.
Mange af parrets bygningsværker er præmieret.