Foto: Lorry

Arbejdsløse i Ballerup

De arbejdsløse i Ballerup Kommune er på passiv forsørgelse i længere tid, end arbejdsløse er i andre kommuner.

Nye tal viser, at Ballerup Kommune ligger helt i bunden i en undersøgelse, som "Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forksning" står bag.

Hvis man ser på det gennemsnitlige antal dage på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge eller permanente ydelser på et år, så ligger blandt andet Dragør i toppen.

Men i bunden ligger altså Ballerup.