Alle senge i brug på Esbønderup

Den centrale påstand bag Region Hovedstadens forslag om at lukke genoptræningshospitalet i Esbønderup holder ikke, påpeger tillidsfolk. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Et stort fald i patientgruppen, der har brug for intensivt genoptræningsophold på Esbønderup Hospital, er Region Hovedstadens hovedbegrundelse for at lukke 47 senge på genoptræningshospitalet i Esbønderup og i stedet oprette 10-12 tilsvarende sengepladser på Hillerød. Men begrundelsen holder ikke. Hospitalet har haft fuldt besatte senge de sidste tre-fire måneder, og så sent som ved årsskiftet blev hospitalet opnormeret med yderligere fire sengepladser, siger sygeplejerske-tillidsmand Annemette Sidenius, der er talsmand for de 145 ansatte.
- Vi kan simpelthen ikke genkende billedet af, at der kommer færre patienter, sådan som regionsdirektør Helle Ulrichsen sagde det til pressen i går. Det er rigtigt, at ved hurtigt at give blodfortyndende medicin kan nogle patienter undgå skader, som kræver specialiseret genoptræning, og at flere overlever. Men samtidig så betyder det, at når flere patienter overlever - så giver det samlet et uændret behov for genoptræningspladser, siger hun.
Regionsdirektør Helle Ulrichsen sagde i går, at der var gode faglige grunde til nedskaleringen, og i en skriftlig orientering til tillidsfolk og faglige organisationer fra Region Hovedstaden gentages argumentet om, at der kommer færre patienter med behov for den genoptræning, som Esbønderup Hospital tilbyder til patienter - der typisk er bevægelses- og funktionshæmmede efter en blodprop i hjernen.
- Vi har været indstillede på, at hospitalet skal lukke og flytte til enten Frederikssund eller Hillerød, men det er vigtigt for os at advare mod, at man nedlægger sengepladserne, siger Annette Sidenius.