Foto: TV2/Lorry

Afvarslende beredskabsmeddelelse

Københavns Vestegns Politi meddeler, at branden på Poul Bergsøes vej 47 i Glostrup er under kontrol.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset.