Afsløring: Pleje-gigant har aldrig betalt skat

Attendo Care A/S med hovedkvarter i Hillerød er en af pionererne inden for privat pleje i Danmark og startede i 1997 med at drive et plejecenter for Græsted-Gilleleje Kommune.

Siden da er selskabet vokset fra cirka 30 medarbejdere til omkring 200. Selskabet tilbyder blandt andet offentligt betalt hjemmepleje igennem frit-valgs-ordningen i Helsingør og Gribskov Kommuner. Imidlertid kan Frederiksborg Amts Avis afsløre, at Attendo Care A/S har givet massive underskud i million-størrelsen i 12 år. Selv om selskabet et enkelt år har givet et lille overskud, så fremgår det af regnskaberne, at der aldrig er blevet betalt selskabsskat. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Selskaber ejet af professionelle udenlandske firmaer, der år efter år ender med underskud, vækker mistanke om transfer pricing, hvor udveksling af varer og ydelser handles til kunstige priser inden for koncernen. Ifølge Søren Friis Hansen, der er professor i selskabsret ved Syddansk Universitet, så bør SKAT udvise nidkærhed, hvis et selskab ikke har noget overskud i en lang årrække. - Jo længere perioden er, jo større mistanke er der om, at der sker transfer pricing, siger han. Dog understreger han, at der ikke er noget galt i, at en virksomhed investerer. - Men når man investerer, er det jo som regel med henblik på at få et overskud på lang sigt. Ellers giver det jo ingen mening, siger han til Frederiksborg Amts Avis. Alle beskyldninger om transfer pricing bliver dog afvist af virksomheden. For satsningen i Danmark har indtil videre været en økonomisk fiasko.
- Det har i alle år været en dårlig forretning. Vi har aldrig opnået den volumen på markedet, som er nødvendig. Kommunerne har ikke udliciteret nok og har ikke været presset til det, siger finansdirekør i Attendo-koncernen, Peter Lynel, fra hovedkontoret i Stockholm. Han forklarer, at det svenske moderselskab flere gange har genskabt det danske selskabs egenkapital, og at det danske og svenske selskab slet ikke handler med hinanden. Han håber på, at regnskabsåret 2010 vil give et nulresultat.