Danmarks Naturfredningsforening København og Miljøpunkt Nørrebro medte i sin tid kommunen til fredningsmyndighederne for ulovlig brug af den fredede Assistens Kirkegård på Nørrebro. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening København og Miljøpunkt Nørrebro medte i sin tid kommunen til fredningsmyndighederne for ulovlig brug af den fredede Assistens Kirkegård på Nørrebro. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

1 af 2

Afgørelse: Der må ikke køres med affald på Assistens Kirkegård

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået afslag på at benytte kirkegården til at håndtere bydelens affald.

En række interessenter var tidligere i dag på Assistens Kirkegård på Nørrebro for at besigtige Københavns Kommunes brug af kirkegården.

Teknik- og Miljøforvaltningen har for få måneder siden spurgt fredningsnævnet om dispensation til at håndtere bydelens affald på kirkegården. Det fik de i dag at vide, at de ikke kan få lov til, skriver Nørrebro / Nordvest Bladet.

- Jeg er lettet, og jeg er naturligvis glad på kirkegårdens vegne, siger Anders Jensen fra Miljøpunkt Nørrebro til Nørrebro / Nordvest Bladet.

Læs også Naturfredningsforening: Kommune bruger kirkegård ulovligt

Strid om affaldshåndtering

Miljøpunkt Nørrebro og Nørrebro Lokaludvalg har over for Nørrebro / Nordvest Bladet flere gange påpeget, hvordan forvaltningen gennem 22 måneder har håndteret affald på kirkegården i strid med fredningen.

Kommunen og borgmester Morten Kabell (Ø) har gennem forløbet sagt, at de ikke kendte til den del af fredningen, hvorfor de brød den gennem knap to år.

Den fredningsstridige kørsel har haft konsekvenser for kirkegårdens natur, og for de sørgende.

Enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Martin Lunde Larsen vil ikke bekræfte afgørelsen. Han henviser i stedet til den skriftlige afgørelse, der kommer om nogle dage.

Læs også Assistens Kirkegård er nu fredet

Afgørelse koster kommunen ekstra 

Han siger også, at det er for tidligt at udtale sig om, hvorvidt forvaltningen vil klage over afgørelsen. Og selvom han godt kan se det positive i, at de sørgende på kirkegården får mere ro, er der ifølge enhedschefen også en bagside.

- Konsekvenserne af dommen bliver, som vi tidligere har sagt, at vi skal bruge ekstra lønkroner, mere CO2 og skabe mere trafik, fordi vi skal køre længere væk med affaldet, siger han.

Striden om brugen af kirkegården lader nu til at være overstået, og parterne kan i stedet kigge på andre muligheder.

- Nu kan vi begynde at finde andre gode løsninger. Det ville vi gerne have gjort for længe siden, siger Anders Jensen.