Affaldsstrid skyld i vejsvineri

De seneste måneder har en stor mængde affald og døde dyr skæmmet rastepladser, vejgrøfter og mange af de statsligt ejede veje i Nordsjælland.

Årsagen er en strid mellem Vejdirektoratet,
i skikkelse af Vejcenter Hovedstaden, og servicevirksomheden NCC
Roads A/S, der frem til 1. januar i år havde kontrakten på
renholdelse af Vejdirektoratets vejnet i hovedstadsområdet. Det
skriver Frederiksborg Amts Avis.Striden er opstået i kølvandet
på vejcenterets seneste EU-udbud på den samlede service på
hovedstadens vejnet, der inkluderer 204 kilometer motorvej, 24
kilometer motortrafikvej og 207 kilometer øvrige veje. Udbuddet
er, ifølge NCC Roads klageskrift til Klagenævnet for Udbud, ikke
i overensstemmelse med en række tekniske regler om EU-udbud.Chef
for Vejcenter Hovedstaden Jarl Mortensen bekræfter den
verserende klagesag og beklager den ekstra mængde affald, der
flyder på rastepladser og i vejgrøfter for tiden.- Klagesagen
burde have været afgjort sidste år, men er trukket i langdrag.
Vi har hele tiden fået at vide, at afgørelsen ville komme »ugen
efter«, og det har betydet, at vi har kørt med meget lavt blus,
indtil beslutningen kommer, siger Jarl Mortensen, der på grund
af frygt for et fremtidigt erstatningskrav fra NCC Roads har
ventet med at underskrive kontrakt med den oprindelige vinder af
udbudet, HedeDanmark A/S.I stedet har de benyttet sig af en
klausul i den tidligere kontrakt med NCC, der giver Vejcenter
Hovedstaden mulighed for at benytte NCC Roads ad hoc.- Vi beder
derfor NCC tømme affald cirka hver 14. dag på vores vejnet, og
vores vejtilsyn holder os jævnligt opdateret med vejenes
beskaffenhed, siger Jarl Mortensen.Også administrerende direktør
for NCC Road A/S Thomas Rask Jensen er ked af den uheldige
situation. - Jeg beklager meget, hvis det her giver anledning
til, at folk ikke oplever rengøringsstandarden på vejnettet som
acceptabel. Vi har et delvist ansvar, da vi har klaget over
vejcenteret til klagenævnet, men på den anden side føler vi
også, at vi er nødt til at holde på vores ret, siger Thomas Rask
Jensen.